Cách thức bảo hộ và các đối tượng TSTT có thể có trong một website

Cách thức bảo hộ và các đối tượng TSTT có thể có trong một website

Cách thức bảo hộ và các đối tượng TSTT có thể có trong một website

Cách thức bảo hộ và các đối tượng TSTT có thể có trong một WEBSITE:

 

Một là, chương trình máy tính để tổ chức và vận hành website (nếu có thiết kế chuyên biệt)

Hai là, tập giao diện của website: trong đó, mỗi giao diện là một tác phẩm độc lập và tập giao diện có thể bảo hộ chung dưới dạng bộ sưu tập.

Vì sao bảo hộ được giao diện website?

- Trong thiết kế website mức độ lặp lại là rất lớn, chỉ có nhãn hiệu và/hoặc thương hiệu là điểm đặc biệt. Xuất phát từ mục đích của webtise là quảng bá hình ảnh thương hiệu/nhãn hiệu của công ty (bên cạnh đó là chia sẻ các thông tin về hoạt động, về sản phẩm, về các giá trị cốt lõi…), yếu tố thương hiệu/nhãn hiệu thường được trình bày và bố cục một cách nổi bật, tương đối tách bạch với các yếu tố còn lại. Đây chính là điểm quan trọng để tạo ra sự khác biệt riêng có của giao diện website.

- Ngoài nhãn hiệu/thương hiệu là yếu tố trọng, giao diện website còn có thể có các chỉ dẫn thương mại đặc biệt hoặc KDCN riêng được sử dụng mang đặc trưng của ngành nghề mà công ty đang sản xuất kinh doanh thì việc trình bày các yếu tố đó cũng tạo ra điểm khác biệt

Ba là, nhãn hiệu và thương hiệu

- Nhãn hiệu: đăng ký bảo hộ với Cục SHTT

- Thương hiệu (có thể đồng thời là nhãn hiệu): được bảo hộ tự động kể từ ngày công ty đăng ký và được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp

Bốn là, KDCN và các CDTM đặc biệt

- KDCN: một trong các điều kiện quan trọng để KDCN được bảo hộ độc quyền là “tính mới”. Trên thực tế rất nhiều doanh nghiệp không chú ý đến yêu cầu này. Nhằm nhanh chóng đưa sản phẩm tiếp cận đến người tiêu dùng, doanh nghiệp thường triển khai sớm các chiến dịch Marketing (tổ chức họp báo, đưa hình ảnh sản phẩm lên website, phát TVCs quảng cáo, …) trước khi nộp đơn đăng ký KDCN. Điều này vô tình làm cho KDCN bị mất tính mới (vì đã được bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn). Trong trường hợp này, KDCN chỉ có thể được bảo hộ bản quyền tác giả hoặc bảo hộ nhãn hiệu dạng 3D.

- Chỉ dẫn thương mại đặc biệt: có thể đăng ký bảo hộ tác phẩm hoặc nhãn hiệu.

Cuối cùng là tập các bản ghi, các tác phẩm, chương trình phát sóng được đăng tải trên website

Các đối tượng (1), (2), (3) và (4) cần được đăng ký bảo hộ ngay. Riêng đối với (5), số lượng các đối tượng thuộc nhóm này rất nhiều, doanh nghiệp chỉ nên đăng ký những tác phẩm/bản ghi quan trọng nhằm ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Tổng quát có 2 phương thức để bảo hộ 1 tài sản trí tuệ: (i) đăng ký bảo hộ nếu đối tượng đáp ứng các yêu cầu pháp luật quy định và (ii) tự bảo hộ bằng cách công bố thông tin về việc hình thành quyền đối với các đối tượng trên đến công chúng.

Mỗi website xây dựng các chính sách về copyright, chính sách bảo mật thông tin, chính sách quyền riêng tư… Trên giao diện website và trên từng bài viết / bản ghi được đăng tải cần được ghi nhận đầy đủ thông tin về bản quyền tác giả cũng như thời điểm phát sinh quyền. Ví dụ: [Copyright ngày …. của tác giả …]

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco chung cư quận 7 chung cư quận 7 the emporium