Đăng ký bảo hộ Sáng chế/ Giải pháp hữu ích

Đăng ký bảo hộ Sáng chế/ Giải pháp hữu ích

Đăng ký bảo hộ Sáng chế/ Giải pháp hữu ích

Sáng chế / giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, đó là những sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế / giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế / giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật nhằm để giải quyết một vấn đề. Như vậy, sáng chế, giải pháp hữu ích phản ánh tư duy sáng tạo của con người nên cần phải đăng ký bảo hộ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình một cách tốt nhất, tránh hiện tượng bị đánh cắp "chất xám" không đáng có. 
 

Dịch vụ tư vấnđăng ký sáng chế sẽ như một giải pháp tối ưu nhất để khẳng định và bảo vệ giá trị đích thực của tư duy sáng tạo của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức.

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha