In danh thiếp , name card , card visit

In danh thiếp , name card , card visit

In danh thiếp , name card , card visit

Danh thiếp, name card, card visit có kích thước chuẩn 8.8 x 5.3
In trên giấy B280, B300, C300 dày, cán màng mờ 2 mặt, bằng công nghệ màng nhiệt.
Danh thiếp đôi kích thước 5,3 x17,8 cm
Thời gian in  : 4 - 5 ngày
In Offset 4 màu 2 mặt
 
- Bảng in giá rẻ tham khảo bên dưới chưa bao gồm 10% VAT , phí vận chuyển , chi phí thiết kế.
 
Danh thiếp (8.8 x 5.3 cm)
Cán màng mờ 2 mặt, Giấy B300
5 hộp (500 tờ) 130,000 đ
10 hộp (1000 tờ) 190,000 đ
20 hộp (2000 tờ) 260,000 đ
100 hộp (10.000 tờ) 1,250,000 đ

 

 

 
 
Danh thiếp đôi (5.3 x 17.8 cm)
Giấy B300
5 hộp (500 tờ) 235,000 đ
10 hộp (1000 tờ) 310,000 đ
20 hộp (2000 tờ) 520,000 đ

 

 

In danh thiếp cao cấp bằng nhựa sang trọng

 

Đơn giá (1 hộp 100 cái)
Danh thiếp nhựa cao cấp sang trọng
1 hộp 700,000 đ/hộp
2 hộp 680,000 đ/hộp
3 hộp 600,000 đ/hộp
4 hộp 550.000 đ/hộp
5 hộp 500.000 đ/hộp

THÔNG TIN HỮU ÍCH