Đăng ký bản quyền tác giả

Các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Đối với một số doanh nghiệp, việc sử dụng hoặc khai thác tác phẩm, bản ghi âm, chương trình phát sóng hoặc chương trình biểu diễn được bảo hộ quyền tác giả có thể là một bộ phận chính trong hoạt động kinh doanh hằng ngày của họ. Việc này là hoàn toàn chắc chắn đối với các đài phát thanh, nhà xuất bản, thư viện, cửa hang hoặc hộp đêm ...

Quyền tác giả bao gồm các quyền nào ?

Quyền tác giả bao gồm các quyền nào ?

Tác giả gốc của tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả có độc quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng tác phẩm theo những điều kiện thỏa thuận. Tác giả của tác phẩm có thể ngăn cấm hoặc cho phép ...

Các doanh nghiệp hoạt động biểu diễn, phát sóng và sản xuất bản ghi âm có các quyền nào ?

Các doanh nghiệp hoạt động biểu diễn, phát sóng và sản xuất bản ghi âm có các quyền nào ?

Hơn 50 năm qua, lĩnh vực mới về các quyền liên quan đến quyền tác giả đã phát triển rất nhanh chóng. Những quyền được gọi là “quyền liên quan” ngày càng gia tăng xung quanh các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả và tạo ra các quyền tương tự, mặc dù thời hạn bảo hộ thường hạn chế và ngắn hơn, dành cho ...

Quyền tác giả là gì ? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả ?

Quyền tác giả là gì ? Loại tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả ?

Quyền tác giả là phần cốt lõi của pháp luật nhầm trao cho tác giả, nghệ sỹ và các nhà sang tạo khác sự bảo hộ cho những sáng tạo văn học và nghệ thuật của họ - dưới đây được gọi chung là “tác phẩm”. Theo quy định, các tác phẩm đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả là các sáng tạo trí tuệ gốc. ...

Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Thủ tục đăng ký quyền tác giả

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ : Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần ...
...

Thủ tục đăng ký bản quyền website

Thủ tục đăng ký bản quyền website

Bản quyền tác giả đối với website : Theo quy định của pháp luật hiện hành, website của Quý Công ty có thể được bảo hộ dưới 02 dạng tác phẩm khác nhau đó là: Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đối với giao diện của website: Khi đăng ký bảo hộ dưới..
...

Đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm - Chương trình phần mềm máy tính - Website

Đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm - Chương trình phần mềm máy tính - Website

Cùng với sự phát triển của lịch sử tri thức loài người cùng với sự tiến bộ và phát triển của nền khao học tri thức ngày càng phát triển và chiếm lĩnh một vị trí ngày càng sâu rộng trong xã hội, các tác phẩm về văn học nghệ thuật, tác phẩm âm nhạc...
...

Đăng ký bản quyền tác giả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn ở đây…

Đăng ký bản quyền logo công ty, Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco chung cư quận 7 chung cư quận 7 the emporium