Đăng ký nhãn hiệu / Logo

Tại sao phải bảo hộ nhãn hiệu ?

Tại sao phải bảo hộ nhãn hiệu ?

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp nhãn thức được tầm quan trọng của việc sử dụng nhãn hiệu để phân biệt sản phẩm của mình với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, nhưng không phải tất cả họ đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu thông qua đăng ký. Do tầm quan trọng của nhãn hiệu trong việc xác định sự thành công của sản phẩm trên thị trường, nên cần phải bảo đảm rằng chúng có được sự bảo hộ đầy đủ. ...

Các đối tượng không được bảo hộ nhãn hiệu ?

Các đối tượng không được bảo hộ nhãn hiệu ?

Việc có được kiến thức về các loại dấu hiệu thường không được chấp nhận đăng ký làm nhãn hiệu khi lựa chọn (các) nhãn hiệu cho công ty của bạn rất là hữu ích. Đơn đăng ký nhãn hiệu thường bị từ chối dựa trên cơ sở được gọi chung là “cơ sở tuyệt đối” trong các trường hợp sau. ...

Nhãn hiệu là gì ?

Nhãn hiệu là gì ?

Nhãn hiệu là gì ? Nhãn hiệu là dấu hiệu có khả năng phân biệt dung để phân biệt hang hóa hoặc dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp với những hang hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp khác... ...

Có những loại nhãn hiệu nào ?

Có những loại nhãn hiệu nào ?

Có những loại nhãn hiệu nào ? Bao gồm các loại nhãn hiệu hàng hóa , nhãn hiệu dịch vụ , nhãn hiệu tập thể , nhãn hiệu chứng nhận , nhãn hiệu nổi tiếng ...

Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

2.324 Một dấu hiệu muốn được coi là nhãn hiệu hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được chuẩn hòa toàn thế giới. Nhìn chung, có hai loại điều kiện khác nhau cần phân biệt.
2.325 Điều kiện thứ nhất lien quan tới chức năng cơ bản của nhãn hiệu hnag2 hóa, đó là chức năng phân biệt các sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp này với các sản phậm hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Do vậy, một nhãn hiệu phải độc đáo hoặc có khả năng phân biệt các sản phẩm khác nhau. ...

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng ( li-xăng ) nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng ( li-xăng ) nhãn hiệu

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu (hợp đồng sử dụng nhãn hiệu) phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
+ Tên và địa chỉ đầy đủ của các bên, căn cứ chuyển giao quyền sử dụng, dạng hợp đồng, phạm vi chuyển giao (giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ), thời hạn hợp đồng, giá chuyển giao, quyền và nghĩa vụ của các bên. ...

Tại sao cần phải đăng ký nhãn hiệu ?

Tại sao cần phải đăng ký nhãn hiệu ?

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể với nhãn hiệu, vì nhãn hiệu được xem như là một tài sản trí tuệ vô giá. ...

Lý thuyết xây dựng lợi thế hình ảnh , bồi tụ giá trị cho một nhãn hiệu

Lý thuyết xây dựng lợi thế hình ảnh , bồi tụ giá trị cho một nhãn hiệu

Tạo dựng Mức độ nhận biết (Brand Awareness) trên kênh truyền thông và kênh tiếp thị. Có khi kênh tiếp thị tốt thì không cần dùng tới các kênh truyền thông. Còn tiếp thị mà không "pull" được khách hàng về, hay "push" hàng hóa/dịch vụ mang Nhãn hiệu đi và có dòng tiền hồi lưu tỏa đáng về, thì có thể phải vận dụng đến các kênh truyền thông để tạo "brand awareness" ...

Làm thế nào để có thể bảo hộ Tên thương mại / Tên doanh nghiệp đúng quy định pháp luật?

Làm thế nào để có thể bảo hộ Tên thương mại / Tên doanh nghiệp đúng quy định pháp luật?

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh . Để được pháp luật SHTT bảo hộ dưới danh nghĩa là tên thương mại của tổ chức, cá nhân...
...

Những lầm tưởng giữa Nhãn hiệu và Tên thương mại

Những lầm tưởng giữa Nhãn hiệu và Tên thương mại

Nhãn hiệu: là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhìn chung bất kì chữ cái, từ ngữ, chữ số, hình vẽ, màu sắc, hình ảnh, sự sắp đặt, tiêu đề quảng cáo nhãn hiệu...
...

Đăng ký nhãn hiệu / logo công ty / thương hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xẩy ra tranh chấp logo thương hiệu.

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha