Yêu cầu pháp lý về bảo hộ độc quyền sáng chế

Yêu cầu pháp lý về bảo hộ độc quyền sáng chế

Căn cứ theo Điều 58. Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ - Luật SHTT phát biểu rằng :
1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có tính mới;
b) Có trình độ sáng tạo;
c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.
2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có tính mới; ...

Xử lý xâm phạm quyền sở hũu công nghiệp đối với sáng chế

Xử lý xâm phạm quyền sở hũu công nghiệp đối với sáng chế

Xử lý xâm phạm quyền sở hũu công nghiệp đối với sáng chế
Đặt vấn đề:
1. Phải xác định được phạm vi bảo hộ sáng chế là gì ? Bao gồm những gì để cấu thành nên Phạm vi bảo hộ sáng chế ?
2. Thế nào là Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm trùng hoặc tương đương / Quy trình trùng hoặc tương đương ? ...

Cách đọc tài liệu sáng chế như thế nào ?

Cách đọc tài liệu sáng chế như thế nào ?

Việc hiểu rõ cấu trúc của tài liệu sáng chế là rất quan trọng vì việc này không chỉ hữu ích cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế mà còn giúp tìm trong tài liệu sáng chế các thông tin kỹ thuật, pháp lý và/hoặc thương mại mà bạn quan tâm. Tài liệu sáng chế có cấu trúc tương đối giống nhau trên toàn thế giới và tuy đôi khi có những thay đổi nhỏ nhưng nhìn chung được bố trí như sau ...

Tôi có thể tra cứu thông tin sáng chế ở đâu ?

Tôi có thể tra cứu thông tin sáng chế ở đâu ?

Tư liệu sáng chếlà các tài liệu được công bố công khai, hầu hết các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới cung cấp các điều kiện cần thiết để công chúng có thể tham khảo cơ sở dữ liệu sáng chế. Một số cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực đã xây dựng các cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến và nói chung thường là miễn phí ...

Giải pháp hữu ích là gì ?

Giải pháp hữu ích là gì ?

Ở một số nước, sáng chế có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích, còn được gọi là “sáng chế đổi mới”, “sáng kiến hữu ích” hoặc “sáng chế ngắn hạn”. Các điểm khác nhau chủ yếu giữa giải pháp hữu ích và sáng chế là ...

Điều gì xảy ra nếu không bảo hộ sáng chế cho sản phẩm hay quy trình sáng tạo của mình ?

Điều gì xảy ra nếu không bảo hộ sáng chế cho sản phẩm hay quy trình sáng tạo của mình ?

Đăng ký bảo hộ sáng chế không phải luôn là giải pháp đúng đắn đối với doanh nghiệp của bạn. Tốt hơn hết hãy đánh giá cẩn thận giữa chi phí và lợi ích của việc bảo hộ sáng chế trước khi bắt đầu quá trình đăng ký này. Do đó, bạn phải hiểu rõ điều gì có thể xảy ra nếu doanh nghiệp của bạn quyết định không đăng ký bảo hộ sáng chế của bạn: ...

Cách thức sử dụng thông tin sáng chế trong kinh doanh như thế nào ?

Cách thức sử dụng thông tin sáng chế trong kinh doanh như thế nào ?

“Thông tin sáng chế” là các thông tin pháp lý và kỹ thuật có trong tài liệu sáng chế được cơ quan sáng chế công bố theo định kỳ. Một tài liệu sáng chế có chứa bản mô tả đầy đủ về cách thức hoạt động của sáng chế được bảo hộ và yêu cầu bảo hộ để xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế. Tài liệu sáng chế cũng bao gồm các thông tin về tác giả và thời điểm được bảo hộ của sáng chế, và cung cấp chỉ dẫn đến các tài liệu tha ...

Bằng độc quyền sáng chế là gì ?

Bằng độc quyền sáng chế là gì ?

Bằng độc quyền sáng chế là độc quyền được cấp để bảo hộ sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế mang lại cho chủ sở hữu độc quyền ngăn cấm người khác khai thác thương mại sáng chế trong một thời hạn nhất định để đổi lại việc họ phải bộc lộ sáng chế cho công chúng. Vì vậy, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế (người được cấp hoặc chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế) có thể ngăn cấm người khác sản xuất, sử dụng ...

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế ?

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế ?

Để được bảo hộ, sáng chế phải thuộc các đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế. Nếu bạn quan tâm đến việc bảo hộ độc quyền cho sáng chế của mình thì trước tiên bạn phải tìm hiểu các quy định về các đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế trong pháp luật sở hữu trí tuệ quốc gia vì các quy định này đều khác nhau ở mỗi nước. ...

Vì sao phải đăng ký sáng chế ?

Vì sao phải đăng ký sáng chế ?

Vì sao phải đăng ký sáng chế?
Quyền sở hữu độc quyền đối với sáng chế chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký, và phạm vi bảo hộ được xác định trong văn bằng. Khi có tranh chấp xảy ra, văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế là chứng cứ duy nhất chứng minh quyền sở hữu độc quyền của chủ sở hữu mà không cần chứng cứ khác. ...

Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chế là là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phải có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha