Nhà sáng chế Việt Nam nộp đơn đăng ký Sáng chế Quốc tế

Nhà sáng chế Việt Nam nộp đơn đăng ký Sáng chế Quốc tế

Nhà sáng chế Việt Nam nộp đơn đăng ký Sáng chế quốc tế: Trong quá trình sáng tạo của mình, rất nhiều nhà sáng chế Việt Nam đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiến tiến, có khả năng áp dụng công nghiệp, là đối tượng được bảo hộ sáng chế, không những tại Việt Nam mà còn có thể được bảo hộ tại các quốc gia khác trên thế giới ...

Đăng ký bằng sáng chế chi phí thấp cho các nhà sáng chế “không chuyên”

Đăng ký bằng sáng chế chi phí thấp cho các nhà sáng chế “không chuyên”

Hiện nay, các nhà sáng chế “không chuyên” thường là những người nông dân, người lao động không chuyên,.. và có niềm đam mê về kỹ thuật, công nghệ cụ thể trong lĩnh vực, ngành nghề mà họ đang mưu sinh, từ đó, việc thúc đẩy nhu cầu phát triển công nghệ, kỹ thuật của họ không ngừng phát triển và buộc họ phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề kỹ thuật trước mát để gia tăng năng suất, công suất trong quá trình sản xuất. ...

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Việc đăng ký sáng chế nói khó mà dễ, khó đối với các thủ tục và cụ thể là bộ hồ sơ gồm nhiều tài liệu tương ứng và phải phù hợp với quy định pháp luật, vì thế khó khăn nhất trong việc đăng ký sáng chế là làm thể nào để có được bộ hồ sơ vừa đáp ứng tính kỹ thuật vừa đáp ứng tính pháp lý...
...

Điều kiện để được đăng ký bảo hộ sáng chế

Điều kiện để được đăng ký bảo hộ sáng chế

Các điều kiện để có thể đăng ký độc quyền sáng chế.
Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật (có thể dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình hoặc kết hợp cả hai) nhằm giải quyết vấn đề kỹ thuật dựa trên các ứng dụng quy luật tự nhiên.
Để phân biệt với "phát minh" là được hiểu theo nghĩa Hán Việt là “phát hiện” + “minh bạch” tức là những gì con người phát hiện ra nhận thức được đã tồn tại sẵn trong tự nhiên, không do con người tạo ra...
...

Những vướng mắc thường gặp khi đăng ký sáng chế

Những vướng mắc thường gặp khi đăng ký sáng chế

Sáng chế là gì?
Theo Điều 4.12 Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT), sáng chế được hiểu là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Hay nói cách khác, sáng chế là sản phẩm (cơ cấu, chất, vật liệu), quy trình (phương pháp) công nghệ, do con người ...

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu:
+ Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
+ Thời gian công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày nộp đơn/ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;
+ Thời gian thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung ...
...

Ai là người có quyền đăng ký sáng chế

Ai là người có quyền đăng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Điều kiện để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, phải đáp ứng các yêu cầu sau: có tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp...
...

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế

Quyền sở hữu độc quyền đối với sáng chế chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký, và phạm vi bảo hộ được xác định trong văn bằng. Khi có tranh chấp xảy ra, văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế là chứng cứ duy nhất chứng minh quyền sở hữu độc quyền của chủ sở hữu mà không cần chứng cứ khác. ...

Đăng ký bảo hộ Sáng chế/ Giải pháp hữu ích

Đăng ký bảo hộ Sáng chế/ Giải pháp hữu ích

Sáng chế / giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, đó là những sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì...
...

Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký sáng chế là là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký bảo hộ sáng chế phải có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha