Thiết lập hệ thống Quản trị Tài sản trí tuệ

Cách thức bảo hộ và các đối tượng TSTT có thể có trong một website

Cách thức bảo hộ và các đối tượng TSTT có thể có trong một website

Cách thức bảo hộ và các đối tượng TSTT có thể có trong một WEBSITE. Một là, chương trình máy tính để tổ chức và vận hành website (nếu có thiết kế chuyên biệt). Hai là, tập giao diện của website: trong đó, mỗi giao diện là một tác phẩm độc lập và tập giao diện có thể bảo hộ chung dưới dạng bộ sưu tập...
...

Thiết lập hệ thống Quản trị Tài sản trí tuệ (TSTT) cho tổ chức

Thiết lập hệ thống Quản trị Tài sản trí tuệ (TSTT) cho tổ chức

Hoạt động quản trị tài sản trí tuệ là một trong những nội dung mà các doanh nghiệp cần hết sức quan tâm, nhất là trong điều kiện nền kinh tế tri thức và hội nhập sâu rộng như hiện nay. Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ khi tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì ít hay nhiều đều...
...

Quản trị tài sản trí tuệ là một trong các lĩnh vực quản trị chuyên ngành tương đối mới, xuất hiện tại các nước phát triển từ thập niên 1990s, nhưng chưa được nghiên cứu và áp dụng một cách có hệ thống tại Việt Nam.
Theo yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm với một số doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, bài viết giới thiệu một số đúc kết ban đầu qua các hoạt động nghiên cứu và thực hành của tập thể thành viên tham gia Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam thuộc Bộ KH&CN tổ chức, bắt đầu từ tháng 5.2008, với sự hỗ trợ chuyên môn của nhiều chuyên gia, công chức thuộc nhiều tổ chức
khác nhau như: Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ, Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền Tác giả, Văn phòng Đại diện Cục Trồng trọt, Văn phòng Đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh… tại TP.HCM, Trung Tâm Internet Việt Nam, Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM..., nhằm góp phần triển khai Chương trình Hỗ trợ Phát triển Tài sản trí tuệ đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco chung cư quận 7 chung cư quận 7 the emporium