Nhà sáng chế Việt Nam nộp đơn đăng ký Sáng chế Quốc tế

Nhà sáng chế Việt Nam nộp đơn đăng ký Sáng chế Quốc tế

Nhà sáng chế Việt Nam nộp đơn đăng ký Sáng chế Quốc tế

Nhà sáng chế Việt Nam nộp đơn đăng ký Sáng chế quốc tế: Trong quá trình sáng tạo của mình, rất nhiều nhà sáng chế Việt Nam đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiến tiến, có khả năng áp dụng công nghiệp, là đối tượng được bảo hộ sáng chế, không những tại Việt Nam mà còn có thể được bảo hộ tại các quốc gia khác trên thế giới.

 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN VÀ THỜI HẠN THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

Để có thể bảo hộ cho sáng chế của mình tại các quốc gia khác nhau thì chủ sở hữu sáng chế Việt Nam có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

 

1. Nộp đơn trực tiếp tại các nước theo Công ước Paris.

 - Theo cách này, chủ sở hữu sáng chế Việt Nam sẽ lựa chọn nộp đơn trước tiên tại một trong số các quốc gia mà mình mong muốn đăng ký bảo hộ để hưởng quyền ưu tiên của ngày nộp đơn sớm nhất (ưu tiên nộp tại Việt Nam đầu tiên), sau đó trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Việt Nam, tiến hành thủ tục nộp đơn tại các quốc gia còn lại.

- Đơn sẽ được xử lý theo quy định riêng biệt của từng quốc gia.

 

2. Nộp đơn sáng chế quốc tế theo PCT có nguồn gốc tại Việt Nam

Đối với các quốc gia mà chủ sở hữu sáng chế cần đăng ký là thành viên của Hiệp ước sáng chế PCT thì ngoài hình thức nộp đơn trực tiếp theo công ước Paris, chủ sở hữu sáng chế có thể lựa chọn hình thức nộp đơn sáng chế quốc tế theo hiệp ước này.

 

- Theo hình thức này, chủ sở hữu sáng chế sẽ lựa chọn nộp đơn tại một trong số các quốc gia mà mình mong muốn bảo hộ sau đó tiến hành thủ tục nộp đơn sáng chế quốc tế và chỉ định vào các quốc gia còn lại.

 

Tiêu chí

Công ước Paris

Hiệp ước PCT

-   Thời hạn nộp đơn

( Thời gian tính từ ngày nộp đơn đầu tiên đến ngày cuối cùng được phép nộp đơn vào nước thành viên khác mà vẫn được hưởng ngày nộp đơn theo đơn đầu tiên )

12 tháng

Ví dụ: Nộp tại Việt Nam ngày 01/01/2015 thì hạn cuối cùng nộp tại các nước còn lại là 01/01/2016

30 - 31 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên

-   Thẩm định hình thức của đơn

Theo luật các quốc gia

Theo quy trình tiếp nhận và thẩm định đơn PCT

 

 

 

Quy trình tiếp nhận và thẩm định đơn PCT (trong trường hợp nộp đơn đầu tiên tại Việt Nam)

 

Giai đoạn

Công việc

Nộp đơn quốc gia

Đơn sáng chế được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Tra cứu quốc tế

Đơn có nguồn gốc Việt Nam được tra cứu tại một trong các cơ quan sở hữu trí tuệ: Áo; Úc; Nga; Hàn Quốc; Thụy Điển; Cơ quan sáng chế châu Âu

Công bố đơn

Sau khi nhận đơn PCT có nguồn gốc tại Việt Nam được công bố trên công báo của PCT (PCT Gazette)

Thẩm định sơ bộ quốc tế

Đưa ra ý kiến sơ bộ và không ràng buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ trong đơn PCT có đáp ứng tiêu chuẩn tính mới trình độ sáng tạo, và khả năng áp dụng theo PCT hay không

Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia

Hết thời hạn từ 30-31 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, Chủ sở hữu SC cần phải tiến hành các thủ tục riêng rẽ về yêu cầu nộp đơn tại các nước cần bảo hộ. Sau đó, đơn này sẽ được xét nghiệm theo Quy định của từng nước.

 

Về tiêu chuẩn bảo hộ:

Để có thể bảo hộ thì một Sáng chế phải đáp ứng đủ ba yêu cầu sau:

Sáng chế có tính mới

Sáng chế có trình độ sáng tạo

Sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp

 

Thời gian đăng ký:

Jmarklife cung cấp thời gian thẩm định để cấp bằng độc quyền sáng chế ở một số quốc gia mà chủ sở hữu sáng chế có thể quan tâm.

Công Việc

Quốc gia

Thời gian

Đăng ký sáng chế quốc tế

Việt Nam

34- 36 tháng

Lào

15-20 tháng

Campuchia

34- 36 tháng

Singapore

32-40 tháng

Thái Lan

34- 36 tháng

Myanmar

6-8 tháng

Malaysia

34- 37 tháng

Indonesia

40- 44 tháng

Philippines

31- 36 tháng

Brunei

32- 36 tháng

Mỹ

34-36 tháng

Nhật Bản

36-44 tháng...

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha