Nhóm 2 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Nhóm 2 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Nhóm 2 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10, Áp dụng Bảng phân nhóm danh mục sản phẩm hàng hoá và dịch vụ Ni xơ phiên bản 10 từ 1/1/2012 liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu. Bảng phân loại lần này có một số sửa đổi so với Bảng phân loại trước đó, chủ yếu là một số dịch vụ nằm trong nhóm sau 37, 45.

 Cũng theo Thông báo số 1378/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 09/12/2012 về việc áp dụng xuất bản lần X của Bảng phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Nice về phân loại hàng hoá/ dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

 

bảng phân loại hàng hóa dịch vụ nice 10 gồm 2 nhóm lớn :

1. Nhóm hàng hóa (nhóm 1 - nhóm 34)

2. Nhóm dịch vụ (nhóm 35 - nhóm 45)

 

Bảng phân loại nixo 10, Bảng công ước nice

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ áp dụng Xuất bản lần thứ X thay cho xuất bản lần thứ IX của Bảng phân loại quốc tế hoàng hoá, dịch vụ. Các thay đổi chính trong lần xuất bản thứ X chủ yếu tập trung trong các nhóm 35, 42 và 45. Cụ thể như sau:

 

Nhóm 2.

Thuốc màu, sơn, vecni;

Chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ;

Thuốc nhuộm;

Thuốc cắn màu;

Nhựa tự nhiên dạng thô;

Kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.

 

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các loại thuốc màu, thuốc nhuộm và chế phẩm chống ăn mòn.

 

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Thuốc màu, vecni và sơn dùng cho công nghiệp, nghề thủ công và nghệ thuật;

- Thuốc nhuộm quần áo;

- Phẩm màu dùng cho thực phẩm và cho đồ uống.

 

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Nhựa nhân tạo dạng thô (Nhóm 1)

- Chất hồ lơ dùng để giặt (Nhóm 3);

- Thuốc nhuộm dùng cho mỹ phẩm (Nhóm 3);

- Hộp màu (đồ dùng trong trường học) (Nhóm 16);

 

- Sơn màu và vecni cách điện (Nhóm 17);

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha