Nhóm 3 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Nhóm 3 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Nhóm 3 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10, Áp dụng Bảng phân nhóm danh mục sản phẩm hàng hoá và dịch vụ Ni xơ phiên bản 10 từ 1/1/2012 liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu. Bảng phân loại lần này có một số sửa đổi so với Bảng phân loại trước đó, chủ yếu là một số dịch vụ nằm trong nhóm sau 37, 45.

 Cũng theo Thông báo số 1378/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 09/12/2012 về việc áp dụng xuất bản lần X của Bảng phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Nice về phân loại hàng hoá/ dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

 

bảng phân loại hàng hóa dịch vụ nice 10 gồm 2 nhóm lớn :

1. Nhóm hàng hóa (nhóm 1 - nhóm 34)

2. Nhóm dịch vụ (nhóm 35 - nhóm 45)

 

Bảng phân loại nixo 10, Bảng công ước nice

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ áp dụng Xuất bản lần thứ X thay cho xuất bản lần thứ IX của Bảng phân loại quốc tế hoàng hoá, dịch vụ. Các thay đổi chính trong lần xuất bản thứ X chủ yếu tập trung trong các nhóm 35, 42 và 45. Cụ thể như sau:

 

Nhóm 3.

Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt;

Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn;

Xà phòng;

Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc;

Thuốc đánh răng.

 

CHÚ THÍCH:

Nhóm này chủ yếu gồm các chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm.

 

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Chất khử mùi dùng cho cá nhân

- Chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.

 

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Hoá chất dùng để làm sạch ống khói (Nhóm 1);

- Chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất (Nhóm 1);

- Chất khử mùi không dùng cho cá nhân (Nhóm 5).

- Ðá mài, đĩa mài (công cụ cầm tay) (Nhóm 8);

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco chung cư quận 7 chung cư quận 7 the emporium