Nhóm 9 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Nhóm 9 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Nhóm 9 - Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ nice 10

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice 10, Áp dụng Bảng phân nhóm danh mục sản phẩm hàng hoá và dịch vụ Ni xơ phiên bản 10 từ 1/1/2012 liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu. Bảng phân loại lần này có một số sửa đổi so với Bảng phân loại trước đó, chủ yếu là một số dịch vụ nằm trong nhóm sau 37, 45.

 Cũng theo Thông báo số 1378/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 09/12/2012 về việc áp dụng xuất bản lần X của Bảng phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Nice về phân loại hàng hoá/ dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

 

bảng phân loại hàng hóa dịch vụ nice 10 gồm 2 nhóm lớn :

1. Nhóm hàng hóa (nhóm 1 - nhóm 34)

2. Nhóm dịch vụ (nhóm 35 - nhóm 45)

 

Bảng phân loại nixo 10, Bảng công ước nice

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ áp dụng Xuất bản lần thứ X thay cho xuất bản lần thứ IX của Bảng phân loại quốc tế hoàng hoá, dịch vụ. Các thay đổi chính trong lần xuất bản thứ X chủ yếu tập trung trong các nhóm 35, 42 và 45. Cụ thể như sau:

 

Nhóm 9. 
Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện;

Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh;

Vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi;

Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ;

Máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán;

Thiết bị dập lửa.

 

CHÚ THÍCH:

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm;

- Thiết bị và dụng cụ điều khiển tàu thuỷ như: thiết bị và dụng cụ đo lường và truyền lệnh;

- Các thiết bị và dụng cụ điện sau đây;

a) Một số công cụ và thiết bị nhiệt điện như mỏ hàn điện, bàn là điện, nếu không phải là đồ điện sẽ được xếp ở nhóm 8;

b) Máy móc và thiết bị nếu không phải là đồ điện sẽ được xếp ở nhiều nhóm khác nhau như: trang phục sưởi ấm bằng điện, thiết bị châm thuốc trong xe hơi;

- Thước đo góc;

- Thiết bị văn phòng dùng với phiếu đục lỗ;

- Thiết bị giải trí chỉ dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài.

- Tất cả các chương trình và phần mềm máy tính không kể phương tiện ghi hoặc phương pháp truyền, nghĩa là phần mềm được ghi trên vật từ tính hoặc được tải từ mạng máy tính từ xa.

 

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các loại thiết bị và đồ điện sau đây:

a) Dụng cụ điện cơ dùng cho nhà bếp (nghiền, trộn thực phẩm, ép hoa quả, cối xay cà phê điện v.v. . .) và một số thiết bị và dụng cụ khác được dẫn động bằng động cơ điện tất cả được xếp trong nhóm 7;

b) Dao cạo và tông đơ điện (dụng cụ cầm tay) (Nhóm 8);

c) Bàn chải đánh răng và lược chạy điện (Nhóm 21);

d) Thiết bị điện để sưởi ấm hoặc đun chất lỏng, để nấu nướng thông gió, v.v. (Nhóm 11);

- Ðồng hồ và các dụng cụ đo thời gian (Nhóm 14);

- Ðồng hồ điều khiển (Nhóm 14).

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha