Sáng chế và phát minh, sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này?

Sáng chế và phát minh, sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này?

Sáng chế và phát minh, sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này?

Theo Điều 4 – Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 sửa đổi 2009 (gọi tắt là “Luật SHTT”) định nghĩa sáng chế là :” Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên”

Như vậy, sáng chế trước tiên phải là một giải pháp kỹ thuật, các giải pháp mang tính thẩm mỹ, mỹ thuật để hoàn thiện hình dáng bên ngoài của sản phẩm đều không được xếp vào đối tượng bảo hộ dưới dạng sáng chế.

Giải pháp kỹ thuật này có thể được thể hiện dưới dạng sản phẩm hoặc một quy trình và nhằm để giải quyết một vấn đề xác định dựa trên các quy luật tự nhiên, do đó cần phải phân biệt giữa phát minh và sáng chế là hai khái niệm khác nhau.

Phát minh là phát hiện ra một sự vật, hiện tượng vốn dĩ đã tồn tại trước khi con người phát hiện ra quy luật tự nhiên này. Ví dụ như Quy luật lực hấp dẫn của trái đất do Newton phát hiện ra. Và người đời sau dựa trên quy luật này sáng chế ra các thiết bị dưới dạng sản phẩm/ quy trình để giải quyết một vấn đề xác định.

Từ cách hiểu trên, đối tượng sáng chế có thể được bảo hộ trên cơ sở mà Pháp luật Sáng chế của mỗi được đặt ra, còn đối với những sự vật, hiện tượng được gọi là Phát minh sẽ không được bảo hộ trên cơ sở pháp lý.

Nhìn chung, các đối tượng sáng chế nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ được bảo hộ theo phạm vi bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế là một quyết định của Chính phủ trao độc quyền một cách có giới hạn cho tác giả sáng chế, chủ sở hữu sáng chế, trao cho họ quyền kiểm soát người sản xuất, sử dụng, bán hoặc chào bán, nhập khẩu sản phẩm hoặc công nghệ bất kỳ được bảo hộ theo phạm vi bảo hộ của sáng chế. Trong phạm vi bảo hộ sáng chế được thể hiện trong bản mô tả sáng chế, cụ thể là phần yêu cầu bảo hộ sáng chế phải được thể hiện bằng các câu, các câu này phải mô tả được sáng chế sao cho có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, tập hợp các câu này sẽ tạo nên phạm vi bảo hộ sáng chế nếu sáng chế đáp ứng được các điều kiện pháp lý và được cáp văn bằng bảo hộ sau khi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (gọi tắt “Cục SHTT”) xem xét (thẩm định) về mặt hình thức và nội dung của bộ hồ sơ đăng ký sáng chế được tác giả sáng chế/ chủ đơn đăng ký sáng chế nộp đến Cục SHTT.

 

từ khóa tìm kiếm : sáng chế là gì , phát minh là gì , so sánh sáng chế và phát minh , sự khác nhau giữa sáng chế và phát minh , sáng chế và phát minh sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này , thủ tục đăng ký sáng chế

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco chung cư quận 7 chung cư quận 7 the emporium