Tags : dang ky kieu dang cong nghiep

Các đối tượng có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Các đối tượng có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Một quy tắc chung là để được đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện, phụ thuộc vào pháp luật của mỗi quốc gia...Xem thêm...

Việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký quan trọng như thế nào ?

Việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký quan trọng như thế nào ?

Nếu bạn muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của bạn theo hệ thống đăng ký, việc giữ bí mật kiểu dáng của mình là một việc cực kỳ quan trọng. Lý do của việc này nằm ở chỗ các yêu cầu của việc bảo hộ kiểu dáng là kiểu dáng đó phải “có tính mới”. Nếu bạn để cho người khác biết được kiểu dáng sáng tạo của mình thì tốt nhất phải có hợp đồng bằng văn bản, trong đó nêu rõ ràng kiểu dáng là bí mật.Xem thêm...

Sở hữu trí tuệ là gì ,tại sao phải bảo hộ sở hữu trí tuệ ?

Sở hữu trí tuệ là gì ,tại sao phải bảo hộ sở hữu trí tuệ ?

Bất cứ khi nào một sản phẩm mới vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối thủ cạnh tranh sản xuất các sản phẩm giống hoặc tương tự. Trong một số trường hợp, đối thủ cạnh tranh sẽ hưởng lợi từ việc tiết kiệm về quy mô sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, có quan hệ tốt hơn với các nhà phân phối chính hoặc tiếp cận với các nguồn nguyên liệu thô rẻ hơn và do đóXem thêm...

Vì sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp ?

Vì sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp ?

Quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ phát sinh trên cơ sở Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp theo thủ tục đăng ký.Xem thêm...

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện trong vòng từ 10 - 12 tháng, trong đó công việc chuẩn bị hình ảnh phải được đầu tư kỹ lưỡng để xác định đúng phạm vi bảo hộ cúa 01 kiểu dáng công nghiệpXem thêm...

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha