Tags : xac dinh pham vi bao ho cua sang che

Căn cứ pháp luật và cơ sở lý luận trong việc xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế

Căn cứ pháp luật và cơ sở lý luận trong việc xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế

Theo quy định của pháp luật, cụ thể theo điều 16.1 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của chính phủ quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp có quy định: “Phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác định theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ.” Và “Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được phần mô tả minh họa một cách đầy đủ, bao gồm các dấu hiệu kỹ tXem thêm...

THÔNG TIN HỮU ÍCH

đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco đèn pha led đèn đường led đèn led nhà xưởng daxinco daxinco daxinco daxinco phu tung may det phụ tùng máy dệt gia cong phu tung may det gia công phụ tùng máy dệt --> gotcha trà tiên hưởng trà tiên hưởng gotcha